Skoleforeningen

Lærer Henriksen med elever på trappen til den private, danske realskole i Hjemmet i Mariegade i Flensborg, 1920. Skolen var blevet oprettet af Dansk skoleforening for Flensborg og Omegn, der i foråret 1920 var blevet stiftet med netop det som sit vigtigste formål. Ønsket om en dansk privatskole lå i naturlig forlængelse af foreningens sigte: ”at fremme dansk åndskultur og skoleundervisning”. I foreningens 20 distrikter arbejdede man derfor ligeledes for oprettelsen af skoler, og blev naturligt inddraget i problemerne omkring Flensborg Bys oprettelse af en dansk kommuneskole. Til varetagelse af det danske mindretals undervisningsbehov udenfor Flensborg oprettedes i 1921 Skoleforeningen for Landdistrikterne. Bortset fra de to skoler i Flensborg lykkedes det ikke mindretallet at få lov til at oprette danske skoler før i sidste del af 1920erne.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder