Vandrelærerne

Vandrelærerne Bernhard Hansen og Gustav Lindstrøm ved Niebøl banegård i juli 1926. Da myndighederen indtil slutningen af 1920 forhindrede oprettelsen af danske skoler udenfor Flensborg, ansatte man de såkaldte vandrerlærer til at tage rundt og efter skoletid undervise de dansksindedes børn privat. Til at begynde med begrænsede de deres virkefelt til 2. afstemningszone, men efterhånden bevægede de sig længere syd på, ligesom også deres antal steg fra to i 1920 til syv i 1925. Undervisningen tog mange former - fra oplæsning og diktat over sang og diletantkomedie til forskellige former for husflid. I de første mange år kom vandrelærerne omkring med offentlige transportmidler eller på cykel og indkvarteredes privat.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: