Hæfte med sange fra den stærkt nationale Ligaen Danmark -Dannebrog-Dannevirke, oprettet i januar 1920. En række af de nationale foreninger valgte at stå uden for Grænseforeningen. Flere af dem som for eksempel Ligaen”D.D.D.” betragtede ikke Grænseforeningens formål som vidtrækkende nok, men ønskede åbent at arbejde for en ændring af grænsen. Hvad enten det blot drejede sig om indlemmelse af Flensborg, Danmark til Dannevirke eller Danmark til Ejderen. Andre valgte at stå udenfor, fordi de varetog specifikke opgaver. Det gjaldt således de to gamle nordslesvigske foreninger, Sprogforeningen og Sønderjysk Skoleforening, der fortsatte deres virke i den indlemmede del af Sønderjylland, men også i et vist omfang virkede i Sydslesvig.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: