Grænseforeningen

Grænseforeningens årlige sendemandsmøde, Århus 1929. Grænseforeningen blev oprettet i november 1920 som en sammenslutning af knap 40 ”sønderjyske” foreninger. Formålet var: ”ved alle lovlige midler, såvel åndeligt som materielt at støtte og udvikle Danskheden syd for Grænsen”. De enkelte afdelinger havde stor selvstændighed, men fælles var det årlige sendemandmøde, hvor de forskellige udvalg og afdelinger aflagde beretning. Foreningen foranstaltede også en årlig landsindsamling på årsdagen for den tyske storm på Dybbøl-stillingen den 18. april 1864, hvor blandt andet skolebørn solgte det såkaldte ”Dybbølmærke”. Foreningen eksisterer stadig.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder