Det tyske børneblad ”Mein Heimatland” med et billede af den tyske privatskole i Åbenrå. Afstemningerne i 1920 førte til, at der nord for grænsen opstod et tysk mindretal. I foråret 1920 foreslog Tyskland derfor Danmark en gensidig aftale om behandlingen af de nationale mindretal på begge sider af den dansk-tyske grænse. Selvom om der i Danmark var bred politisk enighed om at understøtte mindretallet så godt så muligt, var der lige så stor enighed om ikke at indgå aftaler, der ville kunne føre til udenlandsk indblanding i indre danske forhold. Sporene fra 1864 skræmte stadig. Man mente, at den gældende danske lov - især de gode muligheder for friskoler, gav det tyske mindretal vidde rammer, og kunne tjene som eksempel til efterfølgelse for Tyskland.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: