Statsstøtte

Genforeningsfesten på Dybbøl den 11. juli 1920. Her lovede den danske statsminister, Niels Neergaard, at de dansksindede syd for den nye grænse ikke skulle blive glemt. Fra dansk side afviste man ganske vist en gensidig dansk-tysk mindretalsaftale, men allerede for finansåret 1920-21 bevilligede det danske folketing 100.000 kr til støtte for de dansksindede. Året efter fordobledes beløbet og samtidig blev der nedsat et særligt udvalg til at administere fordelingen af midlerne. Der blev kun ydet støtte til et område svarende til 2. afstemningszone; man ønskede alene at understøtte de dansksindedes mulighed for at udfolde sig nationalt, ikke at hverve blandt tysksindede eller arbejde for en grænserevision.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder