Det danske mindretal

Dansksindede flensborgere venter på Christian X i Kruså, som han passerede på vej fra Sønderborg til Tønder den 11. juli 1920. Den største koncentration af dansksindede fandtes i Flensborg og byens umiddelbare omegn – ved afstemningen 1920 blev 70% af de danske stemmer afgivet her. Udenfor Flensborg boede mindretallet spredt langs den nye grænse med enkelte enklaver længere mod syd. Størstedelen af de dansksindede tilhørte de lavere sociale lag, i Flensborg bestod det overvejende af arbejdere, på landet af smågårdmænd og husmænd. Ledelsen bestod dog af velstillede folk, som havde de nødvendige ressourcer og derfor ikke var afhængige af tyske arbejdsgivere.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder