Flensborg Avis

Journalist og redaktør Ernst Christiansen malet af Harald Slott-Møller, 1921. Christiansen var født Vejbæk i nærheden af Bov i 1877, og udviste allerede som dreng evner for at skrive. I 1893 kom han i lære på Flensborg Avis, hvis chefredaktør han blev i 1906. Hans stilling ved avisen gav ham naturligt en central stilling i mindretallet, både før men især under og efter afstemningerne. Han var dybt skuffet over, at Flensborg ikke blev optaget i 1. afstemningszone, og han arbejdede utrætteligt for at fastholde danskheden i Sydslesvig, så landsdelen eller i hvert fald den nordligste del kunne blive indlemmet i Danmark, når lejligheden en gang bød sig. Han forblev på chefredaktørposten indtil 1940, hvor de tyske myndigheder tvang ham til at træde tilbage. Han døde året efter.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: