Mindretallets størrelse

Det første danske årsmøde i Flensborg, 1921, hvor det danske mindretal for første gang gjorde status. Ved folkeafstemningen i 2. zone blev der afgivet 12.800 danske stemmer. 8.900 stemmer var faldet i selve Flensborg, men ved udgangen af 1920 havde Den slesvigske Forening for Flensborg og Omegn kun ca. 4.700 medlemmer. Nogle havde valgt at udvandre, andre resigneret, mens andre igen holdt deres danskhed for sig selv. De politiske og især økonomisk urolige år i Tyskland frem til udgangen af 1923 førte til en stigende tilslutning, og i 1924 havde Den slesvigske Forenings forskellige afdelinger ca. 8.000 medlemmer. De mere stabile forhold fra midten af 1920erne førte til et fald i medlemstallet, der forsatte frem til verdenskrisen efter børskrakket i 1929, hvor det endda steg en lille smule. Ved den nazistiske magtovertagelse i januar 1933 bestod det organiserede mindretal af omkring 4.300 personer.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: