Den tysksprogede, men dansksindede avis "Der Schleswiger" fra 26. april 1932 med nyheder og kommentarer til det to dage tidligere afviklede landdagsvalg. Den tyske republiks grundlov tog hensyn til de nationale mindretal, der blev inden for de nye tyske grænser. Mindretallene defineredes dels på grundlag af afstamning, dels sprogligt. For de dansksindede i Flensborg, der traditionelt altid havde talt tysk, og for en stor andels vedkommende stadig gjorde det, var det sproglige kriterium et problem. Hvis myndighederne ikke accepterede de tysktalende medlemmers tilhørsforhold som retmæssigt, kunne det i sidst ende være en fare for mindretallets legitimitet. Mindretallet insisterede på sindelagsprincippet: den der føler sig dansk er dansk, uanset om vedkommende taler dansk eller tysk. Til at begynde stod myndighederne fast på deres standpunkt, men i slutningen af 1920erne accepterede man reelt sindelagsprincippet.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: