Udenfor Flensborg

Fader og søn Henrik og Peter Lassen foran slægtsgården i Strukstrup på Angel, sydøst for Flensborg. I Flensborg kunne mindetallets medlemmer tælles i tusinder, og de dansksindede kunne derfor nemmere bekræfte og støtte hinanden. Udenfor byen hvor de dansksindede boede spredt og de enkelte familier stod alene med deres sindelag overfor tysksindede naboer kunne det være svært at holde fanen højt. Nogen holdt deres danskhed helt for sig selv, andre gik stille med dørene, mens andre igen stod fuldt ved deres nationale sindelag og enkelte endda forsøgte at hverve medlemmer. Det sidste var tilfældet for familien Lassen, der blandt andet stod bag Den slesvigske forening for Gottorp Amt, og i øvrigt i høj grad betonede det slesvigske frem for det danske.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: