Danske skoler

Elever fra Den danske Kommuneskole i Skolegade i Flensborg, 1927. Skolen blev oprettet af Flensborg By som en ren dansk skole og åbnede allerede i oktober 1920. I skolens første tid blev der dog sat meget snævre grænser for optagelsen af elever. Det første år afviste man 75% af ansøgningerne enten med henvisning til forældrenes manglende tilknytning til landsdelen eller barnets utilstrækkelige danskkundskaber. Samtidig nægtede man oprettelsen af private danske grundskoler, men tillod dog private danske real- og gymnasieskoler, som der dog kun var elevgrundlag for Flensborg. Først med skoleordningen af 1926 blev private danske skoler tilladt steder, hvor man kunne samle mindst ti elever.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: