Pressen

Forbud mod bla. Neue Flensburger Zeitung bragt i Flensborg Avis 23. november 1923. Avisen var det danske mindretals tysksprogede organ i Flensborg. Det var en nødvendighed, da mange af de dansksindede kun i begrænset omfang beherskede dansk. Med massiv økonomisk støtte fra Grænseforeningen var det muligt at holde stykprisen lav, og den vandt derfor stor udbredelse i de dårligere stillede lag af befolkningen. Fra tysk side betragtede man avisen som et hverveorgan for den danske sag, og forsøgte på forskellig vis at komme den til livs. I Danmark fandt man også avisens fremfærd for aggressiv, og Grænseforeningen blev fra politisk hold tvunget til at reducere støtten med tab af abonnenter til følge. Da de tyske myndigheder i forbindelse med Ruhrkrisen i 1923 i flere måneder forbød avisen i at udkomme, faldt salget yderligere og i 1925 gik avisen ind.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder