Velgørenhed

De Gamles Værn uddeler tøj, Flensborg 1920erne. Til mindretallets mange aktiviteter hørte også velgørenhed. Penge fra den danske stat og private danske foreninger blev af en række organisationer i Sydslesvig brugt til at hjælpe de ikke helt få socialt udsatte medlemmer i Slesvigsk Forening. Hjælpen førte til en del tysk kritik, især i begyndelsen af 1920erne, hvor den tyske økonomi var plaget af hyperinflation. Man mente fra tysk side, at de dansksindede ved velgørenhed forsøgte at hverve medlemmer, der på ingen måder var danske, men kun meldte sig ind i Slesvigsk Forening for at få del i hjælpen. For at imødegå den tyske kritik valgte den største velgørenhedsorganisation Menighedsplejen at indføre en karenstid på seks måneder.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder