Dansk på tysk?

Omtale i Flensborg Avis den 2. februar 1997 af Skoleforeningen for Sydslesvigs beslutning om at ændre deres optagelsesblanket. Forældrene skulle nu skrive under på, at de tilsluttede sig foreningens formål som mindretalsorganisation, og at de i tilfælde af manglende danskkundskaber ville tilegne sig dem. Blanketten var en konsekvens af, at den tyske flertalsbefolkningen i større grad var begyndt at gøre bruge mindretallets aktiviteter uden samtidig at føle tilknytning eller nogen særlig forpligtelse over for mindretallet. Et resultat af udviskningen af nationale forskelle, såvel tilvandring fra andre dele af Tyskland. Det kom især til udtryk ved, at behovet for at afvikle forældre- og foreningsmøder helt eller delvist på tysk var stigende. Spørgsmålet om sprogbrug er en standende strid, der fra tid til anden blusser op: Den ene side mener, at sproget er centralt for den nationale identitet, mens den anden er af den opfattelse, at man sagtens kan være dansk på tysk.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Personer