Klip af årsmødeoptog i Flensborg 1993 fra filmen ”Der må være en grænse”. Årsmøderne der afholdes over hele Sydslesvig midt på sommeren, er siden 1921 blevet benyttet af mindretallet til at samles og gøre status. Hvor stort mindretallet præcist er, er svært at sige. Tilhørsforhold til et nationalt mindretal registreres ikke af det offentlige, og mindretallet har ingen foreninger eller institutioner, som man er medlem af fra vugge til grav. Man kan heller ikke bare lægge foreningsmedlemmerne sammen, da mange er medlem af mere end én forening. Alle dansksindede er heller ikke nødvendigvis foreningsmedlemmer eller bruger mindretallets institutioner. SSW´s stemmetal kan heller ikke umiddelbart bruges, da det ikke medtager personer under 18 år, og der er både medlemmer af mindretallet, der ikke stemmer på partiet, og personer udenfor, der gør. Man regner dog normalt med, at det danske mindretal i Sydslesvig tæller omkring 50.000 medlemmer.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: