Den private støtte

A.P. Møller Skolen i Slesvig By ved indvielsen den 1. september 2008. Skolen er en dansk fællesskole med gymnasium bygget efter alle kunstens regler med topmoderne faciliteter. Opførelsen var finansieret af A.P. Møller-fonden, der altid har været en gavmild giver i Sydslesvig. Fonden forærede bygningen til Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og har intet at gøre med hverken driften eller dens finansiering. En anden vigtig privat bidragsyder er Grænseforeningen, der siden 1920 på forskellige måder har støttet mindretallet. Den har i dag ca. 60 lokalforeninger rundt omkring i Danmark med ca. 12.000 medlemmer, og oplever et stadig medlemsfald, som i høj grad skyldes den høje gennemsnitsalder, der kendetegner medlemmerne. Resultatet har været faldende kontingentindtægt, og foreningen har i de senere år selv modtaget støtte fra de midler, der ydes via Sydslesvigloven.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: