Rapporten ”Sydslesvigs bidrag til Danmark” fra 2017. Set i lyset af Danmarks samlede statsbudget på mere end 1.100 milliarder kroner, er de ca. 450 millioner, som mindretallet modtager hvert år, ikke ret meget. Men det er stadig mange penge, og selvom der hersker enighed om, at mindretallet skal støttes, så bliver der fra tid til anden stillet spørgsmålstegn ved omfanget af støtten. Kritikken er ofte blevet tilbagevist med henvisning til mindretallets historiske og kulturelle betydning, men i 2017 lod SSF udarbejde en undersøgelse af den økonomiske gevinst, Danmark har af de sydslesvigere, der tager en videregående uddannelse i landet, og som efter endt eksamen i kortere eller længere tid opholder sig der. Undersøgelsen viser, at personer fra Sydslesvig fratrukket de udgifter, de påfører samfundet, i alt årligt bidrager med 465 millioner kroner. Ifølge undersøgelsen er støtten til Sydslesvig altså rent faktisk i økonomisk henseende en overskudsforretning for Danmark.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: