Danmarks statsminister taler på årsmødet i Flensborg 1993. Ved fejringen af Genforeningen på Dybbøl Banke i 1920 lovede den danske statsminister, Niels Neergaard, at de dansksindede syd for den nye grænse ikke skulle blive glemt. Et løfte der i økonomisk henseende fuldt ud er blevet holdt. På årsdagsmødet i 1999 gentog Poul Nyrup Rasmussen løftet, men i en noget anden form: ”Så længe I vil os, vil vi jer”. Den historiske forpligtelse som klart lå i Neergaards ord, er i Nyrup Rasmussens udtalelse nedtonet, og støtten afhænger af den enkelte sydslesvigeres valg af det danske. Sydslesvig modtager hvert år knap 450 millioner kroner af den danske stat, et beløb der stadig er stigende i modsætning til bevillingerne til skole og kultur i Danmark.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder