Sydslesvigloven

Omtale af det danske folketings enstemmige vedtagelse af Slesvigloven, Flensborg Avis den 24. marts 2010. Med loven fik den danske statsstøtte til det danske mindretal i Sydslesvig for første gang et lovgrundlag. Støtten havde indtil da blot været et punkt på finansloven med en kort bemærkning, men den danske rigsrevision mente i betragtning af støttens omfang ikke, at det var tilstrækkeligt. Sydslesvigloven viderefører på mange punkter den praksis, der havde udviklet sig siden støtten tog sin begyndelse i 1920. Støtten uddeles stadig af et udvalg udpeget af folketingets partier, men tilskud gives nu næsten udelukkende ved de såkaldte kontraktaftaler. Det er desuden nu muligt at give støtte til oplysningsarbejde i Danmark om det sydslesvigske mindretal. Sydslesvigloven giver ikke blot klare retningslinjer for tildeling af støtten, men skiftet fra en praksis uden egentlig lovhjemmel til en lovsikret har også sikret støtten for fremtiden.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: