Besparelser

Plakat mod reduktionen af støtten til de danske mindretalsskoler fra 100% til 80% i 2010. Den CDU-ledede regering for Slesvig-Holsten forklarede reduktionen med den økonomiske krise, men besparelsen ramte alene de danske skoler. Mindretallet så det som klar diskriminering, og ud over at demonstrere, klagede man også. Fra officiel dansk side kritiserede man skarpt besparelsen, og tog også kontakt til forbundsregeringen i Berlin. Her var man enig i kritikken, men da forbundsregeringen ikke har nogen direkte myndighed over delstaternes skolevæsen, valgte man at bevillige en engangssum for 2011. Den udlignede dog ikke den reducerede støtte fuldstændigt. Trods den massive kritik fra ud- og indland fastholdt delstatsregeringen besparelsen, der også kom til at gælde næste år, og igen til dels blev udlignet af tilskud fra forbundsregeringen. Ved landdagsvalget i 2012 mistede den CDU-ledede delstatsregering magten, og støtten til de danske skoler forøgedes fra 2013 igen til 100%.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: