Regeringsparti

Valgplakat fra landdagsvalget i 2012, der hentyder til valgarbejdet mellem SSW og den øvrige venstrefløj. I 2012 blev der afholdt landdagsvalg i utide, da forfatningsdomstolen havde erklæret den slesvig-holstenske valglov, der var blevet benyttet ved valget 2009, for ugyldig. Allerede før valget erklærede SSW, at man om muligt ville gå indgå i koalitionsregering med SPD og Die Grüne. SSW´s politiske modstandere trak nationalitetsspørgsmålet ind i valgkampen med en kampagne, der advarede mod ”Die Dänen-Ampel”, dvs. dansker-lyskrydset/-korsvejen. Ved valget gik SSW frem, og gik i regering med SPD og Die Grüne på et regeringsgrundlag, der indeholdt en række målsætninger for alle de nationale mindretal i Slesvig-Holsten. Det var første gang, at SSW indgik i delstartens regering. SSW´s ene ministerpost blev beklædt af formanden Anke Spoorendonk, der blev minister for justits, kultur og Europa.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: