Valgreklame for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) ved landdagsvalget i Slesvig-Holsten 2000. Ved valgt kunne hver vælger som noget nyt afgive to stemmer, en på et parti og en på en kandidat. Da partilisterne gjaldt i helle delstaten, kunne man også stemme på SSW uden for Sydslesvig. Ved valget fik partiet i alt 60.000 stemmer, hvoraf de 25.000 var afgivet uden for Sydslesvig. Det førte til protester, da nogle fandt det urimeligt, at partiet med henvisning til at være mindretalsparti var fritaget fra 5%-spærregrænsen samtidig med, at det kunne hente stemmer i områder uden noget organiseret mindretal. En redegørelse fra en statsretsekspert afviste protesterne, men slog fast, at partiet for at fastholde sin status som mindretalsparti måtte afstå for politisk aktivitet uden for Sydslesvig. Det blev accepteret af landdagen, men en gruppe private indbragte sagen for fatningsdomstolen, der afviste den. I 2005 fik overforvaltningsretten i Kiel forfatningsdomstolen til at tage sagen op igen, men med samme resultat.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: