Den europæiske Union

EU-skilt ved den dansk-tyske grænse ved Kruså. Da Maastricht-traktaten trådte i kraft i november 1993 udvidedes Det europæiske Fællesskab (EF) på en lang række områder, og skiftede samtidig navn til Den europæiske Union (EU). Efterfølgende blev EU også kraftigt udvidet fra 13 til 28 medlemslande. Selvom om Danmark valgte at stå uden for flere af udvidelserne (fælles valuta, eu-borgerskab, ret- og forsvarsområdet), kom den nye traktat også til at betyde forøget integration mellem Danmark og Tyskland. Efterfølgende traktater har udbygget EU-samarbejdet, blandt andet i 1999 med en indskrivning af den såkaldte Schengen-aftale i EU-traktaten. Den sikrer borgere i EU fri bevægelighed mellem EU-landene, og førte til, at paskontrollen den 25. marts 2001 nedlagdes mellem Danmark og Tyskland. I 2016 genindførtes paskontrollen delvist igen i forbindelse med de store flygtningestrømme fra Mellemøsten og Afrika.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Søg videre med emneord