Terrortruslen

Hegn langs Flensborgs industrihavn rejst som en del af sikringen mod terrorangreb. Angrebet på World Trade Tower i New York den 11. september 2001 betød, at angreb på tilfældige civile som middel i politisk/religiøs kamp pludselig også blev en del af den vestlige verdens hverdag. Den ændrede sikkerhedspolitiske situation betød, at Vesten blev involveret i en række langstrakte militære operationer i de områder, der blev anset som terroristernes hjemsteder. Samtidig gennemførte de vestlige lande en række tiltag: øget kontrol og vedtagelse af lovgivning, der udvidede efterretningsvæsnet og politiets beføjelser betragteligt. Selvom der har været flere meget voldsomme terrorangreb i den vestlige verden, så har deres antal overordnet set været forholdsvis få. De har dog medført en øget utryghed, ikke mindst fordi angrebene som regel er blevet gennemført af landenes egne borgere. Da de som ofte har været af anden tro og etnisk oprindelse end flertallet, har det styrket de fremmedfjendtlige og nationalistiske strømninger i Vesten.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: