Tysklands genforening

Kort over det genforenede Tyskland bragt i Flensborg Avis 2. oktober 1990. Murens fald rystede det allerede svækkede østtyske regime i dets grundvolde. I marts 1990 blev det første frie valg i Østtysklands historie afholdt, og her fik de mange nyopstillede partier flertal. Dermed var der også flertal for en genforening af de to Tysklande, og forhandlingerne gik hurtigt i gang. I juli indførtes den vesttyske valuta, D-marken, i Østtyskland, og den 2. oktober 1990 opløstes Den østtyske Republik. Dagen efter blev Østtyskland optaget i Den vestyske Forbundsrepublik, hvilket blev markeret ved et stort arrangement foran Brandenburger Tor i Berlin. Byen blev kort efter det forenede Tysklands hovedstad, mens forbundsdagen forblev i den gamle vesttyske hovedstad, Bonn, og blev først i 1999 flyttet til Berlin.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: