Første Verdenskrig

Første Verdenskrig indeholder:    Krigsudbruddet       Soldaterliv       Hjemmefronten       Krigens teknik   
"Første Verdenskrig"

Første Verdenskrig 1914-1918

I begyndelsen af august 1914 mobiliserede de europæiske stormagter deres hære og drog i krig. Overfor Tyskland og Østrig-Ungarn stod ved krigsudbruddet Frankrig, Rusland og Storbritannien, men som krigen trak ud, kom der flere til på begge sider. De fleste forventede en hurtig afgørelse, men krigen udviklede sig snart til en stillingskrig. De moderne, hurtigtskydende og langtrækkende våben tvang soldater til at grave skyttegrave, og det viste sig meget vanskeligt at bryde gennem skyttegravslinjerne. Først efter fire år og ca. 10 millioner soldater havde mistet livet, sluttede krigen i november 1918. Storbritannien, Frankrig, Italien og USA stod som sejrherrer, mens Rusland i 1917 var blevet besejret af Tyskland. Verdenskrigen blev udkæmpet mange steder i verden, til lands, til vands og i luften. Men de vigtigste og mest voldsomme kampe fandt sted i Europa på slagmarkerne på vestfronten i Frankrig og Belgien, og på østfronten i Østeuropa. Men krigen kunne også mærkes uden for slagmarkerne. I de krigsførende lande omlagdes produktionen til fordel for krigsførelsen, og det medførte indskrænkning og mangelsituation på en lang række områder.