Indsamling

Armbånd båret af dem, der deltog i indsamlingen ”Vaterlandsdank” i Flensborg fra den 28. juni til den 2. juli 1915. Bag indsamlingen stod ”Verein Deutscher Schmucksteinfreunde E.B” i Krefeld, og formålet var at indsamle hengemt guld og sølv. Ifølge en pressemeddelelse skulle det ikke gå til krigsformål, men til understøttelse af de faldnes efterladte. Allerede fra krigens begyndelse gik en lang række organisationer og privatpersoner i gang med at foranstalte indsamlinger. Der blev indsamlet penge til Røde Kors, til gaver til soldaterne eller til direkte understøttelse af krigsførelsen. Ofte tog indsamlingerne form af offentlige arrangementer med musik, taler og vajende faner. Der opstilledes træfigurer eller træplader med nationale og militære motiver: General Hindenburg, ørne og sværd. Mod betaling kunne man slå søm i dem og støttede på den måde krigen. Som bevis for sin fædrelandskærlighed fik man tit et fint dekoreret dokument eller, som ved indsamlingen i Flensborg, en særlig ring af jern.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder