Krigsbørn

Skoleelever foran Flensburg Oberrealschule med ”Oster-Liebesgaben”, påske-soldaterpakker, som de formodentlig skal på posthuset med. Børnene kom på mange måder til at mærke krigen. Hjemme måtte de fleste undvære deres far, der som regel var i den værnepligtige alder og derfor indkaldt som soldat. Mange af de mandlige lærere blev også indkaldt, og det kunne være vanskeligt at finde vikarer, og da som regel kun ældre, pensionerede lærere. I slutningen af krigen blev en del af skoletiden også anvendt til indsamling til genbrug og til supplering af kosten, hvis ikke eleverne simpelthen blev sat til at hjælpe til i landbruget. På grund af mangel på kul var skolerne i vinterperioden nødt til at lukke eller indskrænke undervisningen, da man ikke havde tilstrækkelig varme eller lys. Rationeringen af fødevarer ramte især børnene hårdt. Mangel på rigelig og varieret kost førte til under- og fejlernæring, og børnene var under krigen gennemsnitligt lavere og vejede mindre end før.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Personer

Begivenheder