Krigsfanger

Belgiske krigsfanger i gang med kanalgravning under opsyn af tyske soldater. Når de ikke var på arbejde, blev de holdt indespærret i en lejr ved Hostrup nær Slesvig By. De var blandt de flere tusinder krigsfanger, der i løbet af krigen kom til Slesvig-Holsten. Ifølge krigskonventionerne måtte krigsfanger godt sættes til at udføre arbejde, så længe det ikke havde forbindelse til krigsførelsen. I længden var det ikke noget, nogen af de krigsførende magter overholdt, men i Slesvig-Holsten blev de i begyndelsen sat til at arbejde på afvandings- og digeprojekter. Efterhånden blev det dog især i landbruget, at krigsfangerne fandt anvendelse i landsdelen. Det var hovedsageligt russere, da de fleste af dem selv var landmænd. De blev som regel indkvarteret på gårdene, og selvom myndighederne stillede skrappe krav om adskillelse fra de øvrige beboere, udviklede der sig ofte venskabelige forhold imellem krigsfangerne og de lokale.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder