Rationering

Rationeringskort til enten 50 gr. brød eller mel. Brødkorn var den første fødevare, der blev rationeret i hele Det tyske Rige. Det skete den 25. januar 1915 og var et forsøg på at få styr på den mangelsituation, der var indtrådt som følge af den britiske flådes søblokade af Tyskland. Blokaden var blevet sat i værk kort efter krigsudbruddet i august 1914 og førte næsten øjeblikkeligt til en reduktion af fødevaremængden med 25%. Det medførte kraftige prisstigninger, der blev forsøgt imødegået af de lokale myndigheder med et prisloft. Men da det varierede fra sted til sted, blev fødevarerne solgt dér, hvor man kunne få mest. En ensretning af prisloftet førte til en forskydning af produktionen, ved eksempelvis at bruge brødkorn som foder. Næste skridt blev derfor rationering, hvor myndighederne med førsteret opkøbte de nødvendige fødevarer til faste priser og videresolgte dem. Trods kontrol og razzia kunne rationeringerne dog ikke sikre, at der var fødevarer nok at opkøbe. En del varer havnede derfor på det sorte marked, der blev et uundgåeligt supplement til kosten.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder