Krigen i luften

Fransk jager af typen Nieuport 11 omgivet af tyske soldater. På siden ses en brændende fakkel, der var den 26. eskadrilles mærke til efteråret 1916. Maskinen blev ført af kaptajn Jean de Sieyes de Veynes, som nødlandede med den bag de tyske linjer den 3. juli 1916 nær den franske by Douai efter at have skudt en tysk observationsballon ned. Nieuporten var den anden generation af jagerfly, hvis eneste opgave var at angribe andre luftfartøjer. Flyveteknikken gennemgik en voldsom udvikling i løbet af krigen. Ved krigsudbruddet var flyene små spinkle ubevæbnede maskiner med en tophastighed lige omkring de 100 km/t, der knap kunne bære pilotens vægt og uden anden kvalitet end at de kunne flyve. Ved krigens slutning fandtes der en lang række specialiserede flytyper: flermotorede bombemaskiner med en bombelast på op til 2.000 kg, jagere med flere maskingeværer og hastigheder på over 200 km/t, observationsfly med kamera og radio, og pansrede fly til understøttelse af infanteriet. Samtidig var deres antal drastisk forøget, fra nogle få hundrede ved krigens begyndelse til titusinder ved dens afslutning.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder