Maskingeværet

Papirsegl med tegning af det tyske maskingevær MG08 på et brev afsendt i februar 1918 af sønderjyden og maksingeværskarpskytten Jes Lauritzen. Det tyske maskingevær vejede omkring 25 kg, og var monteret på en 35 kg tung firfod, dertil kom så 4 liter vand for at holde løbet nedkølet, når det affyrede op til 300-400 skud i minuttet. Maskingeværets høje vægt betød, at det ikke var særligt mobilt, og slet ikke hvis man skulle have det hen over et ingenmandsland fyldt med pigtråd og granathuller. Til gengæld var det på grund af sin høje skudhastighed et meget effektivt våben, og maskingeværet var i høj grad med til at gøre verdenskrigen til en stillingskrig. I skyttegravene var man nemlig - så længe man ikke stak hovedet op over kanten - i nogenlunde sikkerhed for maskingeværets kugler. Omvendt var man et nemt mål, når man forlod den for at angribe over ingenmandsland. Maskingeværets mandskab på 7 mand kunne da med lethed stoppe fjendtlige angreb på mange hundrede mand.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder