Afmarch

12. kompagni fra Infanterie-Regiment Nr. 84 på vej fra kasernen i Moltkestrasse, Slesvig, til banegården tidligt om morgenen den 8. august 1914. I de fleste krigsførende landes byer stimlede befolkningen sammen og tiljublede de afmarcherende soldater. De fleste regnede med en hurtig krig, hvis udfald blev bestemt af nogle få, men afgørende slag. At krigen kunne trække ud i årevis, havde kun få fantasi til at forestille sig. På billedet er der ikke ret mange mennesker, og de ser ikke særligt deltagende ud. Det kan skyldes, at regimentet afgik tidligt om morgenen eller at befolkningen havde samlet sig langs hovedgaden, som regimentet formodentlig er i gang med at svinge ind på. Det har næppe at gøre med byens dansksindede element, der ikke var ret udpræget – i modsætning til Haderslev, hvor der nok mødt folk frem, da den stedlige bataljon marcherede ud, men hvor stemningen var trykket.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder