Mobilisering

”Krigskøkken i Atelier-Duburg, Flensborg i august 1914” lyder teksten på dette billede. Indkaldte reservister fra Flensborgs opland indtager et måltid mad, mens de venter på at blive registreret og få udleveret uniform og udstyr. Med den tyske krigserklæring til Rusland den 1. august gik et vældigt maskineri i gang. Den tyske mobilisering var et kapløb med tiden, man skulle nemlig nå at slå Ruslands alliererede Frankrig, før den russiske hær var klar til at rykke i felten. Den første mobiliseringsdag blev sat til 2. august og alle værnepligtige tyske mænd kunne af deres soldaterbog se, hvor og hvornår de skulle møde. I tusindvis strømmede de til garnisonsbyerne, og det var svært for militæret at holde trit med de mange indkaldte. Nogle kom til at vente i flere dage, og det blev nødvendigt med interimistisk bespisning. På kasernerne var der heller ikke plads og mange måtte indkvarteres privat. I Nordslesvig var der tre garnisonsbyer: Flensborg, Haderslev og Sønderborg. Størst var Flensborg med to kaserner, mens de to andre byer kun havde én. Reservisterne blev ved krigsudbruddet indkaldt til nærmeste garnisonsby, og regimenterne kom derved i høj grad til at bestå af folk fra samme egn.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder

Begivenheder