Stormagtsalliancerne

”Kriegs-Atlas 1914-15” med forskellige kort over slagmarkerne samlet i almindelig kontormappe af pap og dekoreret med jernkors og flag. Fra venstre ses Det tyske Kejserriges sort-rød-hvide flag efterfulgt af dets allieredes flag, Østrig-Ungarn (repræsenteret ved de habsburgske farver), Tyrkiet og Bulgarien (trådte ind i krigen i 1915). I årtierne op til den Første Verdenskrigs udbrud var der gennem en række alliancer blevet dannet to stormagtsblokke i Europa. Frankrig var allieret med Rusland for at holde Tyskland i skak og ved lejlighed at generobre de områder, man havde mistet i krigen 1870-71. Østrig-Ungarn, der var allieret med Tyskland, ekspanderede på Balkan, som Rusland i kraft af slavisk ”broderskab” betragtede som sin interessesfære. Tyskland ønskede sig kolonier passende til sit industrielle potentiale og gik i gang med en flådeekspansion. Storbritannien betragtede den som en trussel mod sin dominans af verdenshavene og indgik derfor en ”hjertelig forbindelse” med Frankrig. De enkelte stormagter vågede nidkært over deres egne interesser og søgte til stadighed at markere og styrke deres egen position.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: