Mindeblad for Johan Frederik Andresen, som stammede fra Østerby i Sydslesvig. Han blev indkaldt 35 år gammel, og blev efter en måned ved fronten i Rusland meldt savnet midt i februar 1915. Den voldsomhed, hvormed krigen blev ført, betød, at en del af de dræbtes skæbne forblev uvis. Deres efterladte forsøgte, som også Andresens forlovede, fortvivlet at få vished. Hen imod 10 millioner soldater mistede livet i løbet af krigen, de fleste blev dræbt i kamp, men en del døde også af sygdom, andre ved ulykker eller selvmord. Af de ca. 13 millioner tyske indkaldte, døde over 2 millioner, altså omkring 15 %. Hvor det var muligt fik de faldne deres egen grav, men i de store slag var de så mange, at de – hvis overhovedet – blev begravet på stedet, eller i massegrave. Efter krigen forestod et kæmpe eftersøgnings- og oprydningsarbejde, der dog ikke altid gav svar på de savnedes skæbne. Andresen fik en sten på Medelby kirkegård mellem sognets andre faldne. Man udfyldte også et af de mindeblade, som det danske mindretal uddelte. Dansksindet var han dog tilsyneladende ikke, men talte både tysk og dansk – et grænselandsmenneske.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder