Kamp

Opslag fra Flensborg-smed Samuel Münchows soldaterbog med oplysninger om en del af de kampe han deltog i som tysk soldat. Hyppigst og mest langvarige er de såkaldte stillingskampe, som dækker over krigshverdagen i skyttegravene. Den var meget forskellig alt efter tid og sted. Nogle frontafsnit var forholdsvis rolige, med kun lidt beskydning og få patruljer. Andre steder var der mere uroligt med mange sårede og døde hver dag. Fra tid til anden gennemførtes egentlige angreb, men de var forholdsvis sjældne. Det samme gjaldt de store slag, der til gengæld kunne vare i månedsvis med brug af enorme masser af mennesker og mængder af materiel. Slaget ved Somme som Münchow deltog i fra september til oktober 1916, begyndte i slutningen af juni 1916 og sluttede først ved udgangen af november. Tabene var som regel enorme, og ingen kampenheder kunne holde til at deltage i et slag fra begyndelse til slut, men blev trukket ud for at give dem hvile og erstatte det tabte mandskab. Münchow overlevede krigen, og blev et fremtrædende medlem af det danske mindretal i Sydslesvig.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder