Den sønderjyske krigsdeltager Jens Lausten Petersen fra Visby født 22. november 1898 fortæller, hvordan han i krigens sidste dage blev såret af en granatsplint gennem halsen. Han blev i første omgang efterladt som død i ingenmandsland, men senere bjærget af sine kammerater og efter et kort lazaretophold umiddelbart bag fronten sendt på togtur gennem Tyskland til et lazaret i Østpreussen. De var mange måder at blive såret på: bajonetstik, geværkugler, men hyppigst blev soldaterne såret af metalstykker fra de eksploderende granater. Med deres høje hastighed og forrevne former kunne de anrette voldsomme og komplicerede sår. Verdenskrigens læger var dog i stand til at redde mange flere end tidligere, ikke mindst på grund af forståelsen for nødvendigheden af en høj hygiejne. I løbet af krigen blev der behandlet 21 millioner sårede, 4,2 millioner af dem var soldater i tysk krigstjeneste. Tallet dækker dog over et færre antal soldater, da nogen var så uheldige at blive såret flere gange.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder