Forsoning og samarbejde

Forsoning og samarbejde indeholder:    Koldkrig       Bonn-København-erklæringerne       Mindretallet       Med hinanden   
"Forsoning og samarbejde"

Forsoning og samarbejde 1955-1989

I 1955 underskrev Danmark og Tyskland hver deres ensidige erklæring for behandlingen af de nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland, de såkaldte Bonn-København-erklæringer. Erklæringerne kom til at danne grundlag for en tilnærmelse mellem det danske mindretal og den tyske flertalsbefolkning, som efterhånden førte til en normalisering af forholdet mellem dansk og tysk. Det kom til at betyde, at mindretallets medlemmer nu stort set uhindret kunne føre en tilværelse som danske. Men samtidig betød det mere forsonlige forhold også at skellet mellem dansk og tysk blev mindre tydeligt, en udvikling der forstærkedes af en stigende interesse hos den tyske flertalsbefolkning for at benytte sig af de danske forenings- og skoletilbud uden nødvendigvis at indgå i det danske mindretal. Perioden var derfor præget af en stadig tilbagegang i medlemstallet.