Bonn-København-erklæringerne

Bonn-København-erklæringerne indeholder:    Erklæringerne      Kontaktudvalget      Landdagen      Skoleområdet   

Bonn-København-erklæringerne 1955-1989

I 1955 underskrev Danmark og Vesttyskland hver deres erklæring om behandlingen af mindretallene inden for deres grænser. Den tyske erklæring førte hurtigt til en række tiltag, der forberede det danske mindretals forhold.


Emneord:    Bonn-København-erklæringerne   Det danske mindretal   Det frisiske mindretal   Det tyske mindretal   Eksamen   Forbundsrepublikken Tyskland   Kontaktudvalget   Landdag   Skole   Student   
Steder:    Bonn   Duborg Skolen   Kiel   
Begivenheder:   
Personer:    Berthold Bahnsen   Hans Christian Svane Hansen   Hermann Clausen   Karl Otto Meyer   Konrad Adenauer   Troels Fink   Tilbage til temaet "Forsoning og samarbejde"