Erklæringerne

Danmarks stats- og udenrigsminister H.C. Hansen (th.) hilser i forbindelse med underskrivelsen af Bonn-København-erklæringerne på den tyske kansler Ardenauer på flyvepladsen i Bonn 29. marts 1955. Under forhandlinger om Tysklands optagelse i NATO i 1954 gjorde H.C. Hansen opmærksom på de misforhold, der herskede for det danske mindretal i Sydslesvig. Det førte til forhandlinger mellem mindretallet og deltstatsregeringen, der dog som tidligere krævede en gensidig aftale om både det danske og det tyske mindretal. Det var Danmark imod, da man ikke ønskede tysk indblanding i landets indre forhold. Den vesttyske regering optog derfor selv forhandlingerne med Danmark, og i løbet af få måneder nåede man frem til to enslydende erklæringer om forholdene for de to mindretal. Aftalen betød i de følgende år en række lempelser for det danske mindretal og førte efterhånden til en bedring af forholdet mellem mindretallet og flertalsbefolkningen.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: