Kontaktudvalget

Mindretallets medlemmer af kontaktudvalget på flyvepladen i Bonn 1967. Selvom det var lykkedes mindretallets medlem af den vesttyske forbundsdag, Hermann Clausen, at få spærregrænsen på 5% til forbundsdagen ophævet for de danske og frisiske mindretal, så var 44.633 ikke stemmer nok til et mandat ved det andet forbundsvalg, der blev afholdt i 1953. Derfor var mindretallet nu uden nogen form for repræsentation ved det vesttyske parlament i Bonn. Ved de næste to valg 1957 og 1961 lykkedes det heller ikke at få valgt nogen ind, og man besluttede derefter ikke længere at stille op. Man ønskede dog stadig en eller anden form for præsentation ved forbundsdagen, og ansatte i 1959 en presserepræsentant. Først i 1965 fik man en mere officiel forbindelse med forbundsdagen, da der oprettedes et permanent kontaktudvalg med repræsentanter for mindretallet, alle partierne i forbundsdagen, landdagen i Slesvig-Holsten og det vesttyske indenrigsministerium. I Danmark var der kort forinden oprettet et lignende udvalg for det tyske mindretal.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder