Landdagsmand Berthold Bahnsen taler i dette klip fra dokumentarfilmen ”Leben an der Grenze” om sin rolle som mindretallets repræsentant i den slesvig-holstenske landdag. Et af de første resultater af Bonn-København-erklæringerne var, at mindretallet i 1955 blev fritaget fra spærregrænsen til den slesvig-holstenske landdag. Indtil det næste valg måtte mindretallet dog undvære direkte deltagelse, men der blev nedsat et parlamentsudvalg med repræsentanter fra landdag såvel som mindretal. Ved landdagsvalget i 1958 opnåede mindretallet to mandater ud af 69, men fire år senere reduceredes det til et og derved blev det frem til 1996. Friseren Bahnsen, der blev valgt ind i 1958, holdt sig ude af tysk partipolitik, men søgte alene at sikre mindretallet og fremme forholdene i Sydslesvig. Hans afløser fra 1971, Karl Otto Meyer, afholdt sig derimod ikke fra at give sit besyv med i forhold uden for mindretallets umiddelbare interessesfære.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Steder