Skoleområdet

Generalkonsul Troels Fink skåler med tre nyudsprungne studenter fra Duborg Skolen, Flensborg 1959. I begyndelsen af 1950’erne var den offentlige støtte til de danske privatskoler blevet reduceret til 50 % af det de tyske skoler fik, men som en følge af Bonn-København-erklæringerne hævedes den nu til 80 %. Det svarede dog kun til ca. 60 % af de egentlige omkostninger, da de danske skoler ofte var forholdsvis små og samtidig af en noget højere standard end de tyske. Ud over flere penge blev eksamener fra de private danske skoler, som hidtil kun havde haft gyldighed i Danmark, efter en række tilpasninger til det tyske skolesystem nu også godkendt i Tyskland. I 1956 forlod de første danske elever skolen med en tysk godkendt realeksamen, og året efter sprang de første studenter med en dansk-tysk eksamen ud.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Personer