Boom og oprør

Den senere lærer og SSW-politiker Flemming Meyer med knyttet højre hånd løftet til hilsen, o. 1970. Efter nederlaget i Anden Verdenskrig befandt tysk økonomi og industri sig på et lavpunkt. I løbet af 1950’erne lykkedes det dog forbløffende hurtigt for Vesttyskland at komme på fode igen, det såkaldte ”Wirtschaftswunder”. Da det økonomiske boom i 1960’erne tog fart i den vestlige verden, var Vesttyskland derfor økonomisk på fuld højde med de øvrige vesteuropæiske lande. Tiåret var præget af høj beskæftigelse og stadig stigende levestandard, flere fik råd til hus, bil, fjernsyn, rejser og bedre uddannelse. I kølvandet på boomet fulgte et ungdomsoprør, som havde mange retninger og former, men grundlæggende var venstreorienteret og forsøgte at gøre op med gamle samfundsnormer, blandt andet nationalisme, og på den måde var det med til at udjævne skellet mellem dansk og tysk.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: