Det europæisk Fælleskab

Flensborg Avis dagen efter den danske folkeafstemning om medlemskab af Det europæiske Fællesskab den 2. oktober 1972. I 1951 indgik Frankrig, Italien, Belgien, Luxemburg, Holland og Vesttyskland en aftale om en kul- og stålunion, der underlagde den nationale stål- og kulproduktion en højere, fælles instans. Unionen var tænkt som og udviklede sig også med tiden til et bredere vesteuropæisk økonomisk fællesskab, der dækkede andet end produktionen af kul og stål, og som efterhånden også fik flere medlemmer. Danmark trådte ind i det Europæiske Fællesskab i 1973, og det kom ligesom den militære alliance NATO til at betyde et tættere samarbejde med Tyskland og dermed også en tilnærmelse mellem de to lande, der også smittede af på forholdene i Sydslesvig.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Begivenheder