Remilitarisering

Beretning fra Ejdersted om befolkningens syn på Vesttysklands remilitarisering. Efter det tyske nederlag i 1945 var Tyskland blevet afmilitariseret, og det ændrede sig ikke ved oprettelsen af Vesttyskland i 1949. Den stigende spænding mellem de øst- og vesteuropæiske lande betød dog, at de vestallierede i 1949 tillod Vesttyskland at opbygge et militær. I 1955 oprettede Vesttyskland Bundeswehr, og året efter genindførtes værnepligten. Samtidig blev Vesttyskland medlem af NATO (Northern Atlantic Treaty Organisation), en forsvarsalliance oprettet i 1949, som ud over USA talte de fleste vesteuropæiske lande, herunder også Danmark. Mindretallet forsøgte at få sine medlemmer fritaget for værnepligten, hvilket dog ikke lykkedes. Det var muligt at blive militærnægter, men ikke af nationale grunde.


Se mere på sydslesvighistorie.dk: