Fokus på mindretallene

Den slesvig-holstenske ministerpræsident fra 1983-87, Uwe Barschel (CDU), overrækker SSW-formand Gerhard Wehlitz det tyske fortjenstkors. I 1983 førte en personudskiftning på ministerpræsidentposten i den slesvig-holstenske landdag til et mere positivt syn på mindretallet og øget opmærksomhed på dets forhold. Støtten til de danske skoler blev således hævet fra 85 procents dækning af udgifter direkte forbundet med undervisning til 100. I 1985 bad landdelsregeringen desuden om, at der i hver valgperiode blev aflagt en mindretalsberetning. Den første kom året efter og handlede alene om de tyske og danske mindretal, men i de følgende beretninger blev også friserne og sigøjnerne medtaget.


Se mere på sydslesvighistorie.dk:

Søg videre med emneord