Godt naboskab

Mindretallets årsmøde i Flensborg 1989, yderst til venstre ses ministerpræsident for delstaten Slesvig-Holsten, socialdemokraten Björn Engholm med den danske justitsminister Erik Ninn-Hansen, og til højre bag ham SSF-formand Heinrich Schultz. Forholdet mellem mindretal og flertalsbefolkning blev stadig bedre med tiden, og i slutningen af 1980’erne kom det blandt andet til udtryk ved invitationer til tyske politikere om at deltage i forskellige danske arrangementer. Også forholdet til det tyske mindretal i Sønderjylland blev nu præget af samarbejde, med normalisering af statens forhold til mindretallene opfattede mindretallene ikke længere hinanden som nationale modstandere, men som nationale mindretal stillet over for mange af de samme udfordringer.